buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Intenzívne kurzy pre mládež a dospelých


UČ SA AKO V ZAHRANIČÍ!

Intenzívna konverzačná výuka

Prihláste sa, ak sa chcete za krátky čas zdokonaliť v cudzom jazyku, potrebujete si zlepšiť svoje výsledky v škole, plánujete cestovať alebo pracovať v zahraničí alebo potrebujete cudzí jazyk na výkon práce na Slovensku.

Jazykové kurzy:

anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský, slovenský, maďarský, český, posunková reč

Počet hodín: 

20 vyučovacích hodín (4 x 40 min / deň) - 1 týždeň

40 vyučovacích hodín (4 x 40 min / deň) - 2 týždne

Zodpovedá 5 mesiacom bežnej výuky!

Pre koho?

stredoškoláci a dospelí
Zohľadňujeme vek študentov pri zostavovaní jednotlivých skupín.

Úroveň:

  • začiatočníci - A1
  • mierne pokročilí - A2
  • stredne pokročilí – B1
  • pokročilí – B2
  • vysoko pokročilí – C1

Spôsob tvorby skupín: 

Študenti sú rozdelení do vhodných skupín podľa písomných a ústnych vstupných testov.

Veľkosť skupín:

3 -  max. 6 študentov

Termíny na všetky jazyky:

  • 16.07.2018 - 20.07.2018
  • 23.07.2018 - 27.07.2018
  • 30.07.2018 - 03.08.2018
  • 13.08.2018 - 17.08.2018
  • 20.08.2018 - 24.08.2018

Výuka prebieha počas pracovných dní. Vymeškané hodiny sa dajú po dohode nahradiť v ďalšom kurze.
Na žiadosť študentov vieme zorganizovať niektoré kurzy aj cez víkendy. Možnosť študovať individuálne – podmienky prosíme dohodnúť na škole.

Dĺžka výučby:

4 x 40 min / deň

Čas výuky:

8:30 - 11:30 alebo 13:00 - 16:00 alebo 17:00 - 20:00
Vyberte si najvhodnejší termín. Čas výuky zahŕňa prestávky.

Popis:

Cieľom kurzu UČ SA AKO V ZAHRANIČÍ! je napomôcť študentom zábavnou formou len za 1 - 2 týždne (!) sa naučiť maximum v cudzom jazyku. Dôraz kladieme na posilnenie komunikačných schopností: na 70% - 100% hodiny sa hovorí v cudzom jazyku – primerane vedomostiam a požiadavkám študentov. Robíme veľa zábavných komunikačných aktivít na rozšírenie slovnej zásoby a upevnenie gramatiky, aby sme poskytli všetkým študentom maximálny priestor na rozvinutie nezávislého a sebavedomého ústneho prejavu. Na hodinách využívame najnovšie svetové poznatky z výuky cudzích jazykov. Hodiny sú vedené vzdelanými učiteľmi (ktorí hovoria na úrovni rodených hovoriacich!) s bohatou pedagogickou praxou a vysoko pozitívnym motivačným prístupom k študentom. Každý študent dostane Diplom o absolvovaní jazykového kurzu, ktorý vieme na Vašu žiadosť vyhotoviť aj v cudzom jazyku.

Celková cena:

80 EUR – 1 týždeň
150 EUR – 2 týždne

Cena zahŕňa doplnkové učebné materiály. Pitný režim zabezpečený.

Prihláste sa do 31.6.2018 na tel č.: 0948 342 870, 0948 234 152 alebo e-mailom na: !