buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Príprava na maturitu a jazykový certifikát

Príprava na maturitu a jazykový certifikát

Prihláste sa, ak sa chystáte zložiť maturitu, štátnicu, medzinárodný ECL, Cambridge ESOL certifikát (PET, FCE, CAE) či Goethe jazykovú skúšku (GZB1, GZB2). Kurz je vhodný pre študentov ako aj pre učiteľov cudzích jazykov, alebo pre tých, ktorý sa v budúcnosti chcú preukázať jazykovým certifikátom u zamestnávateľa. Spomínané medzinárodné skúšky sa spravidla konajú v októbri - novembri – decembri aktuálneho školského roka.

Možné jazyky:

anglický, nemecký

Počet hodín: 

20 vyučovacích hodín (4x45 min/deň) – 1 týždeň

40 vyučovacích hodín (4x45 min/deň) - 2 týždne

Úroveň:

  • stredne pokročilí – B1
  • pokročilí – B2
  • vysoko pokročilí – C1
  • expert  - C2

Spôsob tvorby skupín: 

Študenti sú rozdelení do vhodných skupín podľa písomných vstupných testov, ústneho prejavu a vybraného typu jazykového certifikátu.

Veľkosť skupín:

4 študenti

Možnosť študovať aj individuálne.

Termíny na všetky jazyky:

Výuka prebieha počas všetkých letných mesiacov, t.j. júl až august.

Čas výuky:

8:30 - 12:00 alebo 13:00 - 16:30 alebo 17:20 - 20:20
Vyberte si najvhodnejší termín. Čas výuky zahŕňa prestávky.

Popis:

Ako pokračovanie minuloročných veľmi úspešných letných kurzov zameraných na prípravu na jazykové certifikáty sme sa rozhodli znovu zorganizovať takéto prípravné kurzy. Sme veľmi hrdí, že všetci naši študenti z minulých letných jazykových kurzov zložili všetky certifikáty, na ktoré sa prihlásili!
Cieľom týchto kurzov je rozvinúť všetky jazykové zručnosti na úrovne, aké sa vyžadujú na maturite, štátnici alebo Cambridge či Goethe a ďalších medzinárodných jazykových certifikátoch. Dôraz kladieme na posilnenie komunikačných schopností a tých zručností, v ktorých sú študenti najslabší. Všetky hodiny vedieme výhradne v cudzom jazyku, ale robíme aj zábavné komunikačné aktivity, aby sme tak spríjemnili intenzívnu výuku v letných dňoch. Po absolvovaní tohto kurzu je možnosť dokončiť prípravu na jazykový certifikát v mesiacoch september - november aktuálneho školského roka a zložiť vybraný jazykový certifikát.

Cena 1 hodiny:

4,20 EUR / 45 min. pri skupinovej výuke

12,40 EUR / 45 min. pri individuálej výuke

Cena zahŕňa doplnkové učebné materiály. Pitný režim zabezpečený.

Prihlásiť sa je možné na tel č.: 0948 342 870, 0948 234 152 alebo e-mailom na: !