buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Cambridge English: Young Learners

cefrDajte deťom náskok v angličtine

Testy Cambridge English: Young Learners, označované aj ako testy Young Learners English (YLE), sú sériou zábavných testov z anglického jazyka, ktoré sú založené na rôznych aktivitách a určené špeciálne pre deti vo veku 7 – 12 rokov.
Motivujte svoje deti pomocou týchto testov k daľšiemu štúdiu angličtiny.

Čo deti dostanú po podstúpení testu?

Každé dieťa, ktoré podstúpi test Cambridge English: Young Learners, získa ocenenie Cambridge. To je obrovský úspech a oslava ich vlastnej individuálnej schopnosti.

Prečo Cambridge English: Young Learners?

 • Tri zábavné testy založené na aktivitách (Starters, Movers a Flyers), takže deti majú danú jasnú cestu k pokroku.
 • Dobrý základ na výučbu reálnej každodennej angličtiny pre deti.
 • Výborná príprava na skúšky Cambridge English na vyššej úrovni.
 • Dobré začlenenie do školských osnov.

Čo vie študent na týchto úrovniach?

Starters - úroveň - pod A1

Test je stanovený pre úroveň CEFR pod A1. Vytvára základy na jazykovú výučbu, učí praktické jazykové znalosti a poskytuje spoľahlivé a jednotné meradlo toho, ako dobre deti zvládajú počúvanie, hovorený prejav a čítanie a písanie.

Movers - úroveň - A1

Tento test je stanovený pre úroveň CEFR A1. Na tejto úrovni môžete očakávať, že dieťa:

 • rozumie základným pokynom alebo sa dokáže zúčastniť základnej faktickej konverzácie na predvídateľnú tému
 • rozumie základným oznámeniam, pokynom alebo informáciám
 • vie vyplniť základné formuláre a napíše poznámky, vrátane údajov o čase, dátume a mieste

Flyers - úroveň - A2

Tento test je stanovený pre úroveň CEFR A2. Na tejto úrovni môžete očakávať, že dieťa:

 • rozumie základným frázam a výrazom a používa ich
 • vie sa predstaviť a zodpovedať základné otázky týkajúce sa jeho osobných údajov
 • dokáže komunikovať s anglicky hovoriacimi osobami, ktoré hovoria pomaly a zreteľne
 • vie napísať krátke, jednoduché poznámky