buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH

Je ideálnou voľbou , ak by ste chceli:

  • zložiť nemeckú skúšku pre deti a mládež vo veku 12 - 16 rokov
  • ukazať , že máte základné znalosti nemčiny
  • dokázať , že ste úspešne dosiahli úroveň A2
  • získať oficiálny, medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe - Zertifikat A2: Fit in Deutsch je nemecká jazyková skúška pre mladých ľudí vo veku medzi 12 a 16. Potvrdzuje, že kandidát získal základné jazykové zručnosti a zodpovedá druhej úrovni (A2) na škále od šiestich úrovní odbornej spôsobilosti stanoveného v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR).