buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1

Je ideálnou voľbou , ak by ste chceli

  • zložiť nemeckú skúšku pre deti a mládež vo veku 10 - 16 rokov
  • ukázať, že máte veľmi základné znalosti nemčiny
  • dokázať , že ste úspešne dosiahli úroveň A1
  • získať oficiálny, medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe - Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je nemecká jazyková skúška pre deti a mládež vo veku 10 až 16 rokov. Potvrdzuje , že kandidát získal veľmi základné jazykové zručnosti a zodpovedá prvej úrovni ( A1 ) na škále šiestich úrovní odbornej spôsobilosti stanoveného v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR).