buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

 

Jazykové certifikáty sú často požiadavkou zamestnávateľov k prijatiu do práce na domácom, ale aj zahraničnom trhu práce. Ak vlastníte medzinárodne uznávanú jazykovú skúšku, viete sa objektívne preukázať, že máte také rečové schopnosti, ktoré obstoja v rôznych životných a pracovných situáciách. Ba čo viac, príprava na takéto certifikáty Vám zvýši nielen jazykové zdatnosti, ale aj sebadôveru v správnom a plynulom vyjadrovaní v ústnej ako aj písomnej podobe. 

 
 
england ico
germany ico spain ico italy ico
Angličtina
Nemčina
Španielčina
Taliančina
france ico russia ico slovak ico hungary ico
Francúzština
Ruština 
Slovenčina
Maďarčina