buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

ECL

ECLV našej Jazykovej škole ÚSPECH môžete absolvovať jazykovú skúšku ECL, ktorá je akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty alebo pracovné povolenia. Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú žiaci, vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktoranti a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu.

Čítať ďalej: ECL

Cambridge

Cambridgské jazykové skúšky sú najcennejšími anglickými jazykovými kvalifikáciami vo svete s viac, ako 100 ročnými skúsenosťami v posudzovaní anglického jazyka. Viac ako 4 milióny ľudí ročne absolvujú Cambridge English skúšky, ktoré sú akceptované viac ako 15.000 organizáciami v celom svete. Cambridge English skúšky Vám môžu otvoriť dvere do sveta, študovať, pracovať alebo umožniť cestovné príležitosti.

Čítať ďalej: Cambridge

Štátnica

SVKŠtátna jazyková skúška, na ktorú Vás v Jazykovej škole ÚSPECH pripravíme je štátom uznávanou jazykovou skúškou v Slovenskej republike. Obsah základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadriť k daným témam.

Čítať ďalej: Štátnica

TOEFL

TOEFLTento certifikát je miera znalosti anglického jazyka zodpovedajúca štúdiu na úrovni vysokej školy v anglicky hovoriacej krajine. Skúška TOEFL je široko rešpektovaný anglický test na svete. Uznalo ho viac ako 7500 vysokých škôl vo viac ako 130 krajinách. TOEFL Vám pomôže sa dostať na zahraničnú univerzitu hlavne v USA, Kanade a Ázijských krajinách.

Čítať ďalej: TOEFL