buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

ECL

ECLV našej Jazykovej škole ÚSPECH môžete absolvovať jazykovú skúšku ECL, ktorá je akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty alebo pracovné povolenia. Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú žiaci, vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktoranti a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu.

Čítať ďalej: ECL