buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Certifikačné skúšky CILS  - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

CILS využijú ľudia ktorí študujú taliančinu, ktorí pracujú a študujú talianské texty a pre tých ktorí si chcú zmerať znalosti v talianskom jazyku. Každý CILS definuje schopnosť komunikovať v rôznych situáciách. Schopnosť  ertifikácie  pre cudzincov ktorí chcu byť aktívny s talianskými inštitúciami či už v profesionálnom alebo učiteľskom dôvodov je definovaná v dokumente Ministerstva zahraničných veci pomenovaným "Coordinated system of Certificates of Italian for Foreigners", Rome 1998.

Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka. Certifikát C.I.L.S. je medzinárodne uznávaný a udeľuje ho Universita per Stranieri di Siena na základe dohody s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky. 
Na Slovensku tieto testy možno vykonať v Talianskom kultúrnom inštitúte. Skúšky zodpovedajú medzinárodným smerniciam Rady Európy. 
LIVELLO A1 - skúška je dokladom o znalostiach základov talianskeho jazyka
LIVELLO A2 - skúška je dokladom o znalostiach základov talianskeho jazyka
LIVELLO UNO - B1 - skúška je dokladom o schopnostiach používať taliansky jazyk v každodennej komunikácií
LIVELLO DUE - B2 - skúška umožňuje zápis na talianske univerzity
LIVELLO TRE - C1 - skúška sa vyžaduje pre zápis do kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti talianskeho jazyka na Universitá per Stranieri di Siena 
LIVELLO QUATTRO - C2 - skúška sa vyžaduje pre zápis do kurzov špecializovaných na didaktiku talianskeho jazyka na Universitá per Stranieri di Siena 

 

Termíny skúšok: každoročne v júni a v decembri (na skúšku je potrebné sa prihlásiť 5 týždňov pre termínom)