buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykové kurzy pre deti

 

Ponúkame jazykové kurzy pre deti v predškolskom veku od 4 rokov, pre študentov základných i stredných škôl až do veku 19 rokov. Na všetkých hodinách sa zameriavame na rozvoj komunikačných schopností so zreteľom na správnu výslovnosť a bohatú slovnú zásobu. Čím skôr sa dieťa začne vzdelávať v cudzom jazyku tým rýchlejšie sa vyvinie jeho pozitívny vzťah k nemu. Jazyky v dnešnej dobe zohrávajú významnú rolu a široká škála našich jazykových kurzov pre deti a tínedžerov Vám ponúka možnosť vybrať si tú správnu cestu do ich budúcnosti.

 
 
england ico
germany ico
spain ico
italy ico
france ico
slovak ico
hungary ico
Angličtina
Nemčina
Španielčina
Taliančina
Francúzština
Slovenčina
Maďarčina
 

Pre svoje ratolesti si môžete zvoliť individuálnu alebo skupinovú formu výuky. V skupinách je minimálne 2, maximálne 6 študentov, pričom zohľadníme Vaše preferencie o veľkosti skupiny. Cena za jednu hodinu v skupinovej výuke sa začína od 3,00 EUR. 

Jazykové kurzy pre dospelých

 

Na všetkých našich jazykových kurzoch sa od prvej hodiny zameriavame na rozvinutie plynulého ústneho prejavu. Naši študenti používajú svoj zvolený cudzí jazyk od začiatku kurzu a tak sa ich slovná zásoba automaticky rozširuje, pričom vedia použiť správne gramatické javy adekvátne ich úrovni v jazyku. Učebný plán individuálnych ako aj skupinových hodín prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov, aby dosiahli maximálny možný pokrok vo svojich jazykových schopnostiach a vedomostiach. Staňte sa našim študentom aj Vy!

 
 
england ico
germany ico
spain ico
italy ico
france ico
russia ico
Angličtina
Nemčina
Španielčina
Taliančina
Francúzština
Ruština
slovak ico
hungary ico
czech ico
 
 
 
Slovenčina
Maďarčina
Čeština
 
 
 

Miesto konania kurzov: Nové Zámky, Tvrdošovce a Dvory nad Žitavou 


Môžete si zvoliť individuálnu alebo skupinovú formu výuky. V skupinách je minimálne 2, maximálne 6 študentov, pričom zohľadníme Vaše preferencie o veľkosti skupiny. Cena za jednu hodinu v skupinovej výuke sa začína od 3,00 EUR.

Jazykové kurzy pre profesie

 

Sme jazyková škola s bohatými skúsenosťami vo výučbe firemných a profesijných jazykových kurzov so zameraním na obchod a podnikanie, turizmus, právo, informačné technológie, techniku, mechanizáciu a ďalšie špecializácie. Zvoľte nás ako externého dodávateľa Vašich jazykových kurzov a budeme Vašim spoľahlivým partnerom, ktorý pomôže Vašim zamestnancom a tým pádom celej Vašej firme dosiahnuť lepšie výsledky v súčasnom konkurenčnom prostredí. Radi vypracujeme špeciálne učebné plány zamerané na potreby Vašich zamestnancov v súlade s rozvojovými plánmi Vašej firmy. Výuku vieme zabezpečiť vo Vašich alebo našich priestoroch vo Vami zvolených termínoch. Neváhajte nás kontaktovať dohodnúť osobné stretnutie, aby sme pomohli rozvinúť požadované jazykové zručnosti Vašich zamestnancov.

 
england ico
germany ico
Angličtina
Nemčina

 

Vyučujeme množstvo iných odborných jazykových kurzov, ako napríklad:

  • Marketing
  • Ľudské zdroje
  • Nákup a predaj
  • Bankovníctvo
  • Telekomunikačný sektor
  • Služby zákazníkom
  • Inžinierstvo
  • Polícia a vojsko
 

Môžete si zvoliť individuálnu alebo skupinovú formu výuky. V skupinách je minimálne 2, maximálne 6 študentov, pričom zohľadníme Vaše preferencie o veľkosti skupiny. Cena za jednu hodinu v skupinovej  alebo individuálnej výuke sa začína od 12,00 EUR.