buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre deti a mládež v školskom veku - 2.stupeň

girl 1Študenti vo veku 11-15 rokov na našich jazykových kurzoch sa učia francúzsky ako sa tento jazyka používa v reálnom živote v bežných životných situáciach. Na hodinách používame kvalitné učebné materiály, ktoré obsahujú bohaté možnosti na rozvinutie všetkých zručností, ako komunikačné aktivity nad rámec učiva, čítanie pre zábavu, základy matematiky, geografie, hudby a informačných technológií. Stredobodom pozornosti je rozvoj komunikačných schopností našich študentov so zreteľom na používanie širokej slovnej zásoby v správnom gramatickom kontexte. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Deti v 8.-9.ročníku vieme pripraviť na prijímacie skúšky na stredné školy rôzneho typu vrátane bilingválnych stredných škôl.

Na našich jazykových kurzoch sa deti učia konverzačnou formou a preto dosahujú lepšie výsledky v škole alebo môžu predbehnúť svojich spolužiakov vďaka tomu, že francúzštinu používajú v zmysluplných kontextoch.

Pre koho: pre deti vo veku od 11 do 15 rokov
Počet hodín: 2x40 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Forma výuky: individuálne alebo skupinovo
Poznámka: Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka. Študenti sú rozdelení do vhodných skupín podľa písomného vstupného testu a ústneho prejavu.