buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre deti a mládež v školskom veku - 1. stupeň

boyNaše jazykové kurzy pre deti vo veku 7-10 rokov ponúkajú príležitosť pre deti naučiť sa po maďarsky v zábavnom, uvoľnenom prostredí. Jazykové kurzy vytárame tak, aby pomohli deťom dosiahnuť svoj plný potenciál. Používame také učebné materiály, v ktorých popri jazykových hier deti majú možnosť skúmať aj spoločenské hodnoty. Naše motivujúce učebné materiály, ktoré rozvíjajú myslenie, posilňujú pamäť detí a zlepšujú ich koncentráciu. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Počas hodín využívame rad doplnkových materiálov, ako kartičky na rozvinutie slovnej zásoby namiesto prekladovej metódy, videá, čítanky, jazykové hry, zábavné gramatické knižky a plagáty. Na našich jazykových kurzoch sa deti učia zábavnou formou a dosahujú lepšie výsledky v škole alebo predbehnú svojich spolužiakov vďaka tomu, že maďarčinu používajú aktívne, majú bohatú slovnú zásobu a gramatické javy používajú v zmysluplných kontextoch.

Pre koho: pre deti vo veku od 7 do 10 rokov
Počet hodín: 2x40 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Forma výuky: skupinovo
Poznámka: Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.