buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre deti v predškolskom veku

girl

Náš kurz nemčiny pre deti v predškolskom veku je jemný úvod do nemeckého jazyka pre malé deti vo veku od 4 rokov založený na živote ručnej bábky zajačika a nemeckých pesničiek, riekaniek a jazykových hier. Tento jazykový kurz pomáha deťom zvyknúť si na myšlienku nemeckého jazyka a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah.
Na hodinách sa sústreďujeme na vedenie detí prostredníctvom zábavy, atraktívnych a komunikatívnych cvičení a hier. Pracovné listy, ktoré deti na hodinách dostávajú poskytujú možnosť rozvinúť motorické schopnosti ako aj precvičovať nemecký jazyk. Deti si zlepšia koordináciu očí a rúk a rozvinú základné zručnosti potrebné pre písanie pomocou bludísk a vyfarbovacích aktivít. Na hodinách deti počítajú, nachádzajú rozdiely, hľadajú chýbajúce časti na obrázkoch.
Okrem bábky používame aj plagáty na aktuálne sviatky v roku, obrázkové kartičky, príbehy a hry na okorenenie lekcií a aby sme nabádali detičky voľne sa prejaviť a hrať v nemčine.

Pre koho: pre deti vo veku od 3-4 rokov do veku 6 rokov
Počet hodín: 2x40 min./týždeň
Trvanie: september - jún
Forma výuky: skupinovo
Poznámka: Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.