buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre deti a mládež v školskom veku - 2.stupeň

girl 1

Študenti vo veku 11-15 rokov na našich jazykových kurzoch sa učia nemecky ako sa tento jazyka používa v reálnom živote v bežných životných situáciach. Na hodinách používame kvalitné učebné materiály, ktoré obsahujú bohaté možnosti na rozvinutie všetkých zručností, ako komunikačné aktivity nad rámec učiva alebo čítanie pre zábavu. Stredobodom pozornosti je rozvoj komunikačných schopností našich študentov so zreteľom na používanie širokej slovnej zásoby v správnom gramatickom kontexte. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Deti v 8.-9.ročníku vieme pripraviť na prijímacie skúšky na stredné školy rôzneho typu vrátane bilingválnych stredných škôl.
Na našich jazykových kurzoch sa deti učia konverzačnou formou a preto dosahujú lepšie výsledky v škole alebo môžu predbehnúť svojich spolužiakov vďaka tomu, že nemčinu používajú v zmysluplných kontextoch. Študenti v tomto veku majú možnosť úspešne zložiť medzinárodné Goethe jazykové certifikáty na troch vedomostných úrovniach (A1, A2, B1) a tak posilniť svoje sebavedomie v jazyku a získať ďalšiu motiváciu na štúdium nemčiny do budúcna. Pre ďalšie informácie o Goethe jazykových certifikátoch pre školákov kliknite sem.

Pre koho: pre deti vo veku od 11 do 15 rokov
Počet hodín: 2x40 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Forma výuky: individuálne alebo skupinovo
Poznámka: Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka. Študenti sú rozdelení do vhodných skupín podľa písomného vstupného testu a ústneho prejavu.