buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre mládež v stredoškolskom veku

girl 2Na jazykových kurzoch pre tínedžrov vo veku 15-19 rokov sa zameriavame na rozvoj ich konverzačných schopností so zreteľom na postupnú prípravu na maturitné skúšky na všetkých typoch stredných a nadstavbových škôl. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Na hodinách si študenti kreatívne rozvíjajú všetky kľúčové jazykové zručnosti, ako čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Aktívne ovládanie všetkých aspektov jazyka napomôže študentom osvojiť si slovenčinu bez zbytočného bifľovania a neskôr nájsť vhodné pracovné miesto na Slovensku alebo aj v zahraničí adekvátne svojim vedomostiam a schopnostiam.

Samozrejme do hodín pravidelne zakomponujeme zábavné komunikačné aktivity na rozšírenie slovnej zásoby a upevnenie gramatiky, aby sme poskytli všetkým študentom dostatok priestoru na rozvinutie sebavedomého ústneho prejavu. Na hodinách využívame najnovšie svetové poznatky z výuky cudzích jazykov. Materiály čerpáme z najnovších učebníc slovenciny ako cudzieho jazyka, ktoré sú vypracované podľa Európskeho referenčného rámca.

Študentov v posledných ročníkoch stredných škôl vieme pripraviť na prijímacie skúšky na vysoké školy na Slovensku alebo na medzinárodné jazykové certifikáty ECL, cez ktoré môžu získať cenné body na prijatie na univerzitné štúdium v Maďarsku.

Pre koho: pre deti vo veku od 15 do 19 rokov
Počet hodín: 2x40 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Forma výuky: individuálne
Poznámka: Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka. Študenti sú otestovaní podľa ústneho prejavu.