buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre deti v predškolskom veku

girl

Náš kurz pre deti v predškolskom veku je jemný úvod do španielskeho jazyka pre malé deti vo veku od 3 rokov založený na pesničkách. Naše kurzy pomáhajú deťom zvyknúť si na myšlienku španielskeho jazyka a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah. Aktivity sú založené nielen na jazyku, ale aj na vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa kladie dôraz na rozvoj celého dieťaťa, a to súbežne s tým, čo sa učia na hodinách.

Na hodinách sa sústreďujeme na zariadenie rutiny a vedenie detí prostredníctvom zábavy, atraktívnych a komunikatívnych cvičení a hier. Dobre zavedené opakujúce sa aktivity prinášajú pocit bezpečia čo pomáha deťom naplno sa zúčastňovať hodín.

Pracovné listy poskytujú možnosť rozvinúť motorické schopnosti ako aj precvičovať španielsky jazyk. Deti si zlepšia koordináciu očí a rúk a rozvinú základné zručnosti potrebné pre písanie pomocou bludísk a vyfarbovacích aktivít. Na hodinách deti počítajú, nachádzajú rozdiely, hľadajú chýbajúce časti na obrázkoch.

Ručná bábka "mačka" je jedným z hlavných postáv na hodine a pomáha rozvinúť pozitívne komunikačné prostredie medzi deťmi a učiteľkou. Okrem bábky používame aj plagáty na aktuálne sviatky v roku, obrázkové kartičky, príbehy, pesničky a hry na okorenenie lekcií a aby sme nabádali detičky voľne sa prejaviť a hrať v španielčine.

Pre koho: pre deti vo veku od 3-4 rokov do veku 6 rokov
Počet hodín: 2x40 min./týždeň
Trvanie: september - jún
Forma výuky: skupinovo
Poznámka: Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.