buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre deti a mládež v stredoškolskom veku

girl 2Na jazykových kurzoch pre tínedžrov vo veku 15-19 rokov sa zameriavame na rozvoj ich konverzačných schopností so zreteľom na postupnú prípravu na maturitné skúšky na všetkých typoch stredných a nadstavbových škôl. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Na hodinách si študenti kreatívne rozvíjajú všetky kľúčové jazykové zručnosti, ako čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Aktívne ovládanie všetkých aspektov jazyka napomôže študentom osvojiť si španielčinu bez zbytočného bifľovania a neskôr nájsť vhodné pracovné miesto na Slovensku alebo aj v zahraničí adekvátne svojim vedomostiam a schopnostiam.

Samozrejme do hodín pravidelne zakomponujeme zábavné komunikačné aktivity na rozšírenie slovnej zásoby a upevnenie gramatiky, aby sme poskytli všetkým študentom dostatok priestoru na rozvinutie sebavedomého ústneho prejavu. Na hodinách využívame najnovšie svetové poznatky z výuky španielčiny ako svetového jazyka.

Študentov v posledných ročníkoch stredných škôl vieme pripraviť na prijímacie skúšky na vysoké školy na Slovensku alebo na medzinárodné jazykové certifikáty.

Pre koho: pre deti vo veku od 15 do 19 rokov
Počet hodín: 2x40 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Forma výuky: individuálne alebo skupinovo
Poznámka: Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka. Študenti sú rozdelení do vhodných skupín podľa písomného vstupného testu a ústneho prejavu.