buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

 

Na všetkých našich jazykových kurzoch sa od prvej hodiny zameriavame na rozvinutie plynulého ústneho prejavu. Naši študenti používajú svoj zvolený cudzí jazyk od začiatku kurzu a tak sa ich slovná zásoba automaticky rozširuje, pričom vedia použiť správne gramatické javy adekvátne ich úrovni v jazyku. Učebný plán individuálnych ako aj skupinových hodín prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov, aby dosiahli maximálny možný pokrok vo svojich jazykových schopnostiach a vedomostiach. Staňte sa našim študentom aj Vy!

 
 
england ico
germany ico
spain ico
italy ico
france ico
russia ico
Angličtina
Nemčina
Španielčina
Taliančina
Francúzština
Ruština
slovak ico
hungary ico
czech ico
 
 
 
Slovenčina
Maďarčina
Čeština
 
 
 

Miesto konania kurzov: Nové Zámky, Tvrdošovce a Dvory nad Žitavou 


Môžete si zvoliť individuálnu alebo skupinovú formu výuky. V skupinách je minimálne 2, maximálne 6 študentov, pričom zohľadníme Vaše preferencie o veľkosti skupiny. Cena za jednu hodinu v skupinovej výuke sa začína od 3,00 EUR.