buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre pokročilých – úroveň B2 

Na tejto úrovni dokážete porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma Vám je dostatočne známa. Pochopíte väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku. Prečítate články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory. Rozumiete súčasnej literárnej próze.

Ste schopný/á prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na Vašu oblasť záujmu. Vysvetlíte svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností. Ste schopný/á komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá Vám celkom umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Viete sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujete a presadzujete svoje názory.

Pre koho: Pre mládež a dospelých
Počet hodín: 1-2 x 40-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Dosiahnutie úrovne: 140 až 180 hodín
Forma výuky: Individuálne alebo skupinovo
Poznámka: Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Vašu jazykovú úroveň stanovíme podľa vyhodnotenia testu a rozhovoru, ktorý nám pomôže vybrať cieľ vzdelávania a zodpovedajúcu kurz spoločne s Vami. Konzultácia o Vašom kurze je zadarmo a trvá asi 1 hodinu.

Mám záujem a chcem sa prihlásiť: