buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

hungary ico

Jazykových kurz

pre začiatočníkov – úroveň A1 

dosp5

Na konci jazykového kurzu dokážete rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa Vás a Vašej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne.

Čítať ďalej: Úroveň A1

hungary icoJazykový kurz

pre mierne pokročilých – úroveň A2dosp2

Na konci kurzu dokážete porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa Vás bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o mne a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). 

Čítať ďalej: Úroveň A2

hungary ico

Jazykový kurz

pre pokročilých – úroveň B1dosp4

Na tejto úrovni sa naučíte pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávate v škole, práci, vo voľnom čase...

Čítať ďalej: Úroveň B1