buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre pokročilých – úroveň B2 

Na tejto úrovni sa naučíte pevne uchopiť a bez väčších ťažkostí aplikovať gramatické štruktúry naučené na predošlých úrovniach, postupne prejdete od konkrétnych jednoznačných vyjadrovacích prostriedkov (majúcich svoj ekvivalent v našom materinskom jazyku) ku abstraktným, obrazným a metaforickým vyjadrovacím prostriedkom (ktoré nemajú svoj jednoznačný ekvivalent v našom materinskom jazyku a sú len ťažko preložiteľné - hovorové pevné frázy, príslovia, porekadlá, prirovnania).
Pri počúvaní dokážete porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma Vám je dostatočne známa, pochopíte väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach, dokážete porozumieť väčšine filmov a seriálov v spisovnom jazyku s občasnými hovorovými prvkami.
Pri čítaní sa rozvinú Vaše schopnosti pochopiť formálny písaný text, ako napr. články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory, rozumiete súčasnej literárnej próze.
V ústnom prejave prejavíte značné konverzačné schopnosti v širokej škále tém, budete schopný/á prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa k Vašej oblasti záujmu, vysvetlíte svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností, budete schopný/á komunikovať tak plynule a spontánne, čo Vám celkom umožní viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, viete sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom si viete vyjadriť a presadiť svoje názory.
V písomnom prejave budete vedieť napísať rôzne typy formálnych a neformálnych listov ako objednávka, reklamácia, sťažnosť, recenzia filmu alebo divadelného či literárneho diela, obsiahli list priateľovi.

Pre koho: Pre mládež a dospelých
Počet hodín: 1-2 x 40-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Dosiahnutie úrovne: 140 až 180 hodín
Forma výuky: Individuálne alebo skupinovo
Poznámka: Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Vašu jazykovú úroveň stanovíme podľa vyhodnotenia testu a rozhovoru, ktorý nám pomôže vybrať cieľ vzdelávania a zodpovedajúcu kurz spoločne s Vami. Konzultácia o Vašom kurze je zadarmo a trvá asi 1 hodinu.

Mám záujem a chcem sa prihlásiť: