buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykových kurz pre začiatočníkov – úroveň A1

Na tejto úrovni sa naučíte základné stavebné prvky nemeckého jazyka a ich skladanie do viet, zoznámite sa s pravopisom a správnou výslovnosťou, so základnými každodennými frázami, slovnou zásobou a gramatikou.
Pri počúvaní sa naučíte rozoznať tieto slová a frázy týkajúce sa predovšetkým Vás a Vašej rodiny a najbližšieho okolia, ďalej v oznámeniach na verejných miestach ako sú obchody, alebo stanice, ak ľudia hovoria pomaly, jasne a zrozumiteľne.
Pri čítaní budete vedieť nájsť potrebné konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy, na základe ktorých textu porozumiete ako celku a pri tom podchytíte taktiež pravopis.
V ústnom prejave sa naučíte komunikovať jednoduchými kratšími vetami, klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti Vašich základných potrieb a činností, jednoduchými frázami opísať miesto, kde žijete alebo pracujete a ľudí, ktorých poznáte.
V písomnom prejave budete vedieť napísať krátku pohľadnicu, veľmi jednoduchý neformálny jednoduchý list či e-mail a vyplniť formuláre s osobnými údajmi ako sú napríklad registračné formuláre v hoteloch.

Pre koho: Pre mládež a dospelých
Počet hodín: 1-2 x 40-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Dosiahnutie úrovne: 80 až 120 hodín
Forma výuky: Individuálne alebo skupinovo
Poznámka: Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Vašu jazykovú úroveň stanovíme podľa vyhodnotenia testu a rozhovoru, ktorý nám pomôže vybrať cieľ vzdelávania a zodpovedajúcu kurz spoločne s Vami. Konzultácia o Vašom kurze je zadarmo a trvá asi 1 hodinu.

Mám záujem a chcem sa prihlásiť: