buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre tých, ktorý sa chcú dostať na úroveň rodeného hovoriaceho – úroveň C2 

Na tejto úrovni sa naučíte rozoznávať a porovnávať jednotlivé štylistické prvky a vrstvy od spisovného jazyka až po žargóny. Prehlbuje sa schopnosť chápať idiómy a frazeologizmy.
Pri počúvaní porozumiete akémukoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly.
Ľahko čítate v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.
Vaše konverzačné schopnosti sa rozvinú na úroveň rodeného hovoriaceho a bez námahy sa dokážete zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii, dobre ovládate idiomatické a hovorové výrazy, dokážete sa vyjadrovať plynulo a presne používate jemné odtienky významu, ak pri vyjadrovaní narazíte na problém, dokážete sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú, dokážete podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.
S ľahkosťou napíšete text v príslušnom štýle, dokážete napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich, ste schopný/á napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach, viete napísať diplomovú prácu alebo sformulovať obchodnú zmluvu, či viesť zložitejšiu úradnú korešpondenciu.

Pre koho: Pre mládež a dospelých
Počet hodín: 1-2 x 60-80 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Dosiahnutie úrovne: 200 až 300 hodín
Forma výuky: Individuálne alebo skupinovo
Poznámka: V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Vašu jazykovú úroveň stanovíme podľa vyhodnotenia testu a rozhovoru, ktorý nám pomôže vybrať cieľ vzdelávania a zodpovedajúcu kurz spoločne s Vami. Konzultácia o Vašom kurze je zadarmo a trvá asi 1 hodinu.

Mám záujem a chcem sa prihlásiť: