buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

deaf icoJazykových kurz

pre začiatočníkov – úroveň A1 

sign01

Na konci jazykového kurzu dokážete rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa Vás a Vašej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne.

Čítať ďalej: Úroveň A1

deaf icoJazykový kurz

pre mierne pokročilých – úroveň A2sign02

Na konci kurzu dokážete porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa Vás bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o mne a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). 

Čítať ďalej: Úroveň A2