buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

russia ico

Jazykových kurz

pre začiatočníkov – úroveň A1 

dosp5

Na konci jazykového kurzu dokážete rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa Vás a Vašej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne.

Čítať ďalej: Úroveň A1

russia icoJazykový kurz

pre mierne pokročilých – úroveň A2dosp2

Na konci kurzu dokážete porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa Vás bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o mne a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). 

Čítať ďalej: Úroveň A2

russia ico

Jazykový kurz

pre pokročilých – úroveň B1dosp4

Na tejto úrovni sa naučíte pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávate v škole, práci, vo voľnom čase...

Čítať ďalej: Úroveň B1

russia icoJazykový kurz

pre pokročilých – úroveň B2dosp3

Na tejto úrovni dokážete porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma Vám je dostatočne známa.

Čítať ďalej: Úroveň B2

russia icoJazykový kurz

pre vysoko pokročilých – úroveň C1dosp7

Na tejto úrovni rozumiete dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované.

Čítať ďalej: Úroveň  C1

russia ico

Jaz. kurz pre znalosť jazyka na úrovni

rodeného hovoriaceho – úroveň C2

dosp6

Na tejto úrovni nemáte žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly za predpokladu, že máte dosť času na to, aby ste si zvykli na jeho výslovnosť.

Čítať ďalej: Úroveň C2