buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykový kurz pre mierne pokročilých – úroveň A2

Na konci kurzu dokážete porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa Vás bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o mne a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). Dokážete pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach. Prečítate veľmi krátke jednoduché texty. Viete nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy a dokážem porozumieť krátkymi jednoduchým osobným listom. Ste schopný/á komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Zvládnete veľmi krátke spoločenské kontakty, dokonca aj keď zvyčajne nerozumiete dostatočne na to, aby ste sami udržiavali konverzáciu. Dokážete použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis Vašej rodiny
a ostatných ľudí, životných podmienok, Vášho vzdelania a terajšej alebo nedávnej práce. Ste schopný/á napísať krátke, jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na Vaše bezprostredné potreby. Dokážete napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.

Pre koho: Pre mládež a dospelých
Počet hodín: 1-2 x 40-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Dosiahnutie úrovne: 100 až 120 hodín
Forma výuky: Individuálne alebo skupinovo
Poznámka: Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Vašu jazykovú úroveň stanovíme podľa vyhodnotenia testu a rozhovoru, ktorý nám pomôže vybrať cieľ vzdelávania a zodpovedajúcu kurz spoločne s Vami. Konzultácia o Vašom kurze je zadarmo a trvá asi 1 hodinu.

Mám záujem a chcem sa prihlásiť: