buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

 

Jazykový kurz pre vysoko pokročilých – úroveň C1 

Na tejto úrovni rozumiete dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované. Dokážete bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom. Rozumiete dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Rozumiete odborným článkom a dlhším návodom, dokonca aj keď sa nevzťahujú na moju oblasť.

Dokážete sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Využívate jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Ste schopný/á presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážete vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich. Dokážete jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom. 

Pre koho:

Pre mládež a dospelých

Počet hodín: 1-2 x 60-80 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Dosiahnutie úrovne: 160 až 260 hodín
Forma výuky: Individuálne alebo skupinovo
Poznámka: V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Vašu jazykovú úroveň stanovíme podľa vyhodnotenia testu a rozhovoru, ktorý nám pomôže vybrať cieľ vzdelávania a zodpovedajúcu kurz spoločne s Vami. Konzultácia o Vašom kurze je zadarmo a trvá asi 1 hodinu.

Mám záujem a chcem sa prihlásiť: