buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Jazykových kurz pre začiatočníkov – úroveň A1

Na konci jazykového kurzu dokážete rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa Vás a Vašej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne. Rozumiete známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch. Viete komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že Váš partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči a že mi pomôže sformulovať, čo ja sa pokúšam povedať. Ste schopný/á klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti Vašich základných potrieb alebo na veľmi známe témy. Využívate jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijete a ľudí, ktorých poznáte. Dokážete napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napríklad dokážete poslať pozdravy z dovolenky. Takisto viete vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napríklad uviesť svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.

Pre koho: Pre mládež a dospelých
Počet hodín: 1-2 x 40-60 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
Trvanie: september - jún
Dosiahnutie úrovne: 80 až 120 hodín
Forma výuky: Individuálne alebo skupinovo
Poznámka: Môžete nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

Vašu jazykovú úroveň stanovíme podľa vyhodnotenia testu a rozhovoru, ktorý nám pomôže vybrať cieľ vzdelávania a zodpovedajúcu kurz spoločne s Vami. Konzultácia o Vašom kurze je zadarmo a trvá asi 1 hodinu.

Mám záujem a chcem sa prihlásiť: