buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Angličtina v turizme

Tento kurz je pre Vás, ak plánujete svoju kariéru alebo už aktívne pôsobíte v oblasti turizmu. Jazykový kurz Angličtina v turizme Vás pripraví na začatie svojej kariéry v turizme a na dosiahnutie lepších výsledkov, ak už v tejto sfére dlhšie pracujete.

Všetky materiály obsiahnuté v učebnici sú špecifické na pracovné prostredie turizmu, hotelierstva a obsluhovania, čo znamená, že získate práve tie jazykové zručnosti a informácie, ktoré Vám pomôžu zdokonaliť sa v angličtine v týchto špecifických oblastiach. Na troch úrovniach tohto kurzu sa zaoberáte s nasledovnými témami: Propagácia a predaj turistických služieb (1.úroveň), Ako sa starať o dovolenkujúcich (2.úroveň) a Manažovanie turizmu (3.úroveň). 

 

Jazyková úroveň:

Mierne pokročilý, pokročilý, vysoko pokročilý

 

Máme záujem: