buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Angličtina pre právnikov

Tento jazykový kurz je ideálny, ak potrebujete hovoriť o práve v obchodnom prostredí s klientmi, obchodnými partnermi a kolegami. Získate jazykové znalosti pomocou ktorých budete sebavedome komunikovať o právnych záležitostiach. V každej lekcii sa stretnete s novým scenárom a naučíte sa poradiť klientom podniknúť potrebné právne kroky. Autentické materiály Vám poskytnú profesionálnu slovnú zásobu. „Asistent slovíčok“ poskytuje definície právnych slovíčok a výrazov.

 

Jazyková úroveň:

Pokročilý, vysoko pokročilý

 

Máme záujem: