buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Angličtina v energetickom priemysle

Angličtina v energetickom priemysle Vám poskytne potrebné lingvistické zručnosti, aby ste pochopili bežné denné situácie v práci ako aj komplexné vývojové trendy v globálnom energetickom sektore. Články, diagramy a autentické dokumenty Vám pomôžu naučiť sa v kontexte kľúčové slovíčka a výrazy V situačných hrách si precvičíte jazyk a novozískané zručnosti v realistických situáciách.

Tento jazykový kurz je ideálny, ak sa potrebujete naučiť hovoriť po anglicky o sektore energetického priemyslu s klientmi, obchodnými partnermi a kolegami.

 

Jazyková úroveň:

Pokročilý, vysoko pokročilý

 

Máme záujem: