buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Angličtina v účtovníctve

Tento kurz je pre Vás ideálny, ak sa potrebujete naučiť hovoriť po anglicky o účtovníctve a finančných záležitostiach s klientmi, obchodnými partnermi a kolegami. Naučíte sa jazyk a zručnosti spojené s účtovníctvom, ako aj techniky a stratégie, aby ste dosiahli svoje ciele na obchodných stretnutiach a prezentáciách. Každá lekcia v kurze Angličtina v účtovníctve sa zaoberá s inou oblasťou účtovníctva. Dialógy, cvičenia a autentické texty predstavujú slovnú zásobu a dávajú Vám možnosť precvičiť si jazyk v kontexte.

 

Jazyková úroveň:

Pokročilý, vysoko pokročilý

 

Máme záujem: