buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Angličtina v informačných technológiách

Tento kurz je šitý na Vašu mieru, ak sa detailne zaujímate o IT, programovanie, počítače, študujete IT na strednej alebo vysokej škole, či pracujete v tejto oblasti.
Kurz Angličtina v informačných technológiách Vás pripraví na začatie svojej kariére v oblasti IT a na dosiahnutie lepších výsledkov, ak už v tejto sfére dlhšie pracujete. Všetky materiály obsiahnuté v učebnici boli dôkladne vyberané, aby sa zakomponovali aktuálne trendy v tejto rýchlo napredujúcej sfére.
Počas kurzu získate praktické vedomosti, ktoré potrebujete v reálnom živote. Kurz na mierne pokročilej úrovni obsahuje krátke lekcie s rozličnými praktickými cvičeniami. Kurz na pokročilej úrovni a vyššie zahŕňa oblasti ako technické špecifikácie a nové technológie a obsahuje dlhšie špecializované články.

 

Jazyková úroveň:

Mierne pokročilý, pokročilý, vysoko pokročilý

 

Máme záujem: