buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

Angličtina v medicíne

Tento jazykový kurz sa zameriava na potreby študentov, lekárov a pokročilých sestričiek, ktorí by chceli pracovať v anglicky hovoriacej krajine. Na jazykovom kurze Angličtina v medicíne sa naučíte správne komunikovať s pacientmi i kolegami. Budete plynulí v porozumení a vyjadrovaní - dve kľúčové schopnosti v lekárskej praxi. Budete vedieť efektívne komunikovať s Vašimi kolegami vďaka špecializovanej lekárskej terminológii.

Jedinečné, lebo:

  • „It´s my job“ – ľudia s autentickými znalosťami hovoria o svojej medicínskej praxi.
  • „Patient care“ – sekcie rozvíjajú Vaše zručnosti v styku s pacientom.
  • Obsahuje špeciálne lekárske články.
  • Pomocou interaktívnych cvičení si môžete aj doma precvičiť prebratý materiál.

 

Jazyková úroveň:

Pokročilý, vysoko pokročilý

 

Máme záujem: