buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

books 01

Učte sa cudzie jazyky v Jazykovej škole ÚSPECH. Či už sa chcete naučiť po anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, rusky, slovensky, maďarsky, Jazyková škola ÚSPECH je Vašim kvalifikovaným partnerom. Pomôžeme Vám vybrať si alebo nastaviť jazykový kurz, aby ste čo najrýchlejšie dosiahli svoje cieľe v zvolenom cudzom jazyku.

Sme jazyková škola, ktorá vyučuje nad rámec Vašich očakávaní. Sme jazyková škola, ktorá zostavuje jazykové kurzy podľa potrieb študentov a na individuálnych ako aj na skupinových hodinách prispôsobí obsah výučby Vašim prioritám a cieľom.

Učte sa efektívne komunikovať v angličtine, nemčine a ostatných cudzích jazykoch pre aplikáciu v osobnom živote či na študijné alebo profesionálne účely. Svoje jazykové zručnosti na všetkých úrovniach môžete u nás potvrdiť získaním jazykového certifikátu ECL alebo ďalších jazykových skúšok.

Pre deti

Deti sa na našich kurzoch angličtiny, nemčiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, slovenčiny a maďarčiny sa aktívne učia a používajú jazyk v hrách, rozhovoroch a projektoch. Jazykové hodiny pre deti v predškolskom a školskom veku prispôsobujeme ich vedomostiam a schopnostiam a realizujeme rozmanitým spôsobom.

Pre študentov

Študentom stredných škôl pomôžeme osvojiť vynikajúce jazykové vedomosti, zmaturovať, získať jazykový certifikát alebo úspešne zvládnuť prijímacie skúšky na vysokú školu.

Pre dospelých

Ste zamestnaný, podnikateľ, zamestnávateľ alebo hľadáte prácu? Čo potrebujete, aby ste dosiahli lepšie výsledky vo svojej praxi? Na našich jazykových kurzoch poskytujeme jedinečnú výučbu profesijného jazykového vzdelávania od začiatočníckej úrovne až po vysoko pokročilú.

Pre firmy

Naše jazykové kurzy pre firmy splnia všetky Vaše potreby na profesionálny výkon práce v cudzom jazyku a preto zahŕňajú širokú škálu zameraní ako napríklad prípravu na pohovor, obchod a podnikanie, obchodné stretnutie, marketing, nákup a predaj, hotelierstvo a turizmus, techniku, automobilový priemysel, právo, medicínu a opatrovanie, účtovníctvo, informačné technológie, energetický priemysel a letectvo.

Všetky odborné kurzy majú jeden cieľ a to poskytnúť Vám znalosti, ktoré skutočne potrebujete a ktoré viete okamžite aplikovať vo svojej profesii, využiť na získanie lepšieho pracovného miesta alebo zahraničných kontaktov. Ak ovládate cudzí jazyk na odbornej úrovni, máte otvorené dvere možností do všetkých zahraničných firiem na Slovensku, kde žiadajú cudzí jazyk. Ba čo viac, otvorí sa Vám miliónový trh práce, zahraničných kontaktov a obchodných možností anglofónnych, germánskych a ďalších krajín sveta.