buttons 07

Prihlásiť sa

do kurzu

Jazyková škola Úspech

happy students

P.Č.PohlavieVekJazykTyp certifikátuTermín skúškyZnámky
1.
Žena
18
Anglický
FCE – B2
jún 2011
A
2.
Žena
25
Nemecký
ZŠJS - B2
október 2011
1
3.
Žena
23
Anglický
FCE – B2
november 2011
B
4.
Žena
18
Anglický
FCE – B2
november 2011
A
5.
Žena
22
Anglický
FCE – B2
december 2011
B
6.
Žena
19
Anglický
CAE – C1
december 2011
C
7.
Žena
42
Anglický
MVVS - B2
apríl 2012
B
8.
Žena
26
Anglický
MVVS - C1
apríl 2012
C
9.
Žena
23
Anglický
FCE – B2
jún 2012
C
10.
Žena
25
Nemecký
GZ C1
jún 2012
C
11.
Žena
20
Anglický
UNIcert II - B2
jún 2012
získala certifikát *
12.
Žena
26
Anglický
PET - B1
jún 2012
C
13.
Muž
28
Nemecký
GZ B2
jún 2012
B
14.
Muž
23
Anglický
IELTS - C2
august 2012
band 9 - najvyššie hodnotenie
15.
Žena
19
Anglický
CAE - C1
december 2012
C
16.
Žena
21
Nemecký
GZ - B2
jún 2013
C
17.
Žena
21
Nemecký
GZ - B2
jún 2013
C
18.
Žena
17
Anglický
CAE - C1
december 2013
A
19.
Žena
20
Nemecký
GZ - B2
máj 2014
D
20.
Muž
19
Nemecký
GZ - B2
jún 2014
B
21.
Muž
18
Nemecký
GZ - B2
jún 2014
C
22.
Žena
18
Anglický
FCE - B2
jún 2014
C
23.
Muž
10
Anglický
YLE Starters
máj 2014
výborne
24.
Žena
10
Anglický
YLE Flyers
máj 2014
výborne
25.
Žena
10
Anglický
YLE Movers
máj 2014
výborne
26.
Žena
36
Nemecký
GZ - B2
november 2014
A
27.
Žena
25
Anglický
FCE - B2
december 2014
C
28.
Žena
20
Anglický
FCE - B2
december 2014
C
29.
Žena
19
Anglický
FCE - B2
december 2014
C
30.
Žena
19
Anglický
PET B1
december 2014
získala certifikát *
31.
Žena
18
Anglický
FCE - B2
december 2014
B
32.
Muž
38
Ruský
ECL - A2
december 2015
B
33.
Žena
28
Nemecký
ECL - B1
február 2016
A
34.
Žena
20
Anglický
ECL - B2
február 2016
B
35.
Muž
19
Anglický
CAE - C1
marec 2016
A
36.
Muž
26
Anglický
ECL B2
apríl 2016
A
37.
Žena
11
Anglický
YLE Movers
máj 2016
výborne
38.
Muž
10
Anglický
YLE Starters
máj 2016
výborne
39.
Žena
9
Anglický
YLE Starters
máj 2016
výborne
40.
Muž
12
Anglický
YLE Starters
máj 2016
výborne
41.
Žena
18
Anglický
FCE B2
marec 2017
C
42.
Žena
10
Anglický
YLE Movers
jún 2017
výborne
43.
Muž
10
Anglický
YLE Movers
jún 2017
výborne
44.
Žena
15
Anglický
FCE
Jún 2017
C
45.
Muž
24
Anglický
FCE
Jún 2017
získal certifikát *
46.
Žena
49
Nemecký
ECL
Jún 2017
88%
47.
Muž
34
Anglický
ECL
Jún 2017
84%
48.
Muž
59
maďarský
ECL
Jún 2017
95%
49.
Muž
58
maďarský
ECL
Jún 2017
96%
50.
Muž
50
maďarský
ECL
Jún 2017
95%
51.
Muž
58
maďarský
ECL
Jún 2017
98%
52.
Muž
33
maďarský
ECL
Jún 2017
98%
53.
Muž
52
maďarský
ECL
Jún 2017
98%
54.
Muž
51
maďarský
ECL
Jún 2017
93%
55.
Muž
46
maďarský
ECL
Jún 2017
100%
56.
Muž
59
maďarský
ECL
Jún 2017
90%
57.
Muž
44
maďarský
ECL
Jún 2017
88%
58.
Muž
40
maďarský
ECL
Jún 2017
98%
59.
Muž
26
maďarský
ECL
Jún 2017
98%
60.
Muž
43
maďarský
ECL
Jún 2017
100%
61.
Muž
47
maďarský
ECL
Jún 2017
98%
62.
Muž
35
maďarský
ECL
Jún 2017
84%
63.
Muž
51
maďarský
ECL
Jún 2017
93%
64.
Muž
43
maďarský
ECL
Jún 2017
100%
65.
Žena
19
Anglický
ECL
December2017
83%
66.
Muž
14
Anglický
ECL
December2017
91%
67.
Muž
31
Ruský
ECL
December2017
80%
 
Všetky horeuvedené informácie vychádzajú nezmenené z našej internej databázy. Mená študentov neuvádzame kvôli ochrane osobných údajov.
*Pri UNIcert certifikátoch sa neznámkuje.
 
Vysvetlivky skratiek jazykových skúšok:
ECL - European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
YLE - Cambridge Young Learners English
PET - Preliminary English Test
FCE - First Certificate in English
FCE PB - First Certificate in English Paper Based
CAE - Certificate in Advanced English
GZ - Geothe-Zertifikat
ZŠJS - Základná štátna jazyková skúška
MVVS – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť