Scroll to top

ANGLIČTINA

Pre deti a mládež

Pre dospelých

Vašu jazykovú úroveň stanovíme podľa vyhodnotenia testu a rozhovoru, ktorý nám pomôže vybrať cieľ vzdelávania a zodpovedajúcu kurz spoločne s Vami. Konzultácia o Vašom kurze je zadarmo a trvá asi 1 hodinu.

Pre profesie

Angličtina v turizme

Tento kurz je pre Vás, ak plánujete svoju kariéru alebo už aktívne pôsobíte v oblasti turizmu. Jazykový kurz Angličtina v turizme Vás pripraví na začatie svojej kariéry v turizme a na dosiahnutie lepších výsledkov, ak už v tejto sfére dlhšie pracujete. Všetky materiály obsiahnuté v učebnici sú špecifické na pracovné prostredie turizmu, hotelierstva a obsluhovania, čo znamená, že získate práve tie jazykové zručnosti a informácie, ktoré Vám pomôžu zdokonaliť sa v angličtine v týchto špecifických oblastiach. Na troch úrovniach tohto kurzu sa zaoberáte s nasledovnými témami: Propagácia a predaj turistických služieb (1.úroveň), Ako sa starať o dovolenkujúcich (2.úroveň) a Manažovanie turizmu (3.úroveň).

Angličtina pre obchod a podnikanie

Jazykový kurz Angličtina pre obchod a podnikanie Vás pripraví na začatie kariéry a na dosiahnutie lepších výsledkov na pracovisku, ak ste už zamestnaný alebo podnikáte. Všetky materiály obsiahnuté v učebnici sú špecifické na pracovné prostredie, čo znamená, že získate práve tie jazykové zručnosti a informácie, ktoré Vám pomôžu zdokonaliť sa v angličtine vo Vašej vybranej kariére. Tento jazykový kurz je jedinečný tým, že gramatika, slovná zásoba a zručnosti sú vyšpecifikované pre potreby Vášho kariérneho rastu a precvičíte si jazykové zručnosti v situáciách z reálneho života.

Angličtina v technike

„Na čo to slúži?“ „Čo sa stane ak to vypneš?“ „ Aký je problém?“ Ak sa na pracovisku stretávate s takými otázkami a odpoveďami na ne, potrebujete praktickú angličtinu. Potrebujete sa zdokonaliť v anglickom jazyku pre technické účely. Počas kurzu si precvičíte praktické úlohy, ktoré Vás pripravia na riešenie situácií zo života, ako napr. opísanie problémov, zadávanie inštrukcií, vysvetlenie dôvodov, ktoré sa vyskytujú v širokej sfére technických profesií. Získate slovnú zásobu relevantnú na praktické situácie na pracovisku a dostanete skutočnú pomoc v telefonovaní, socializácii a čítaní technických informácií. Gramatika je jednoduchá, zameraná len na potreby na pracovisku, aby Vám pomohla začať okamžite komunikovať.

Angličtina v automobilovom priemysle

Angličtina v automobilovom priemysle je Váš ideálny jazykový kurz, ak potrebujete komunikovať s kolegami, zákazníkmi a obchodnými partnermi v automobilovom priemysle. Čo dosiahnete po absolvovaní kurzu? Schopnosť plynule komunikovať o parametroch áut, o predaji ako aj o automobilovom priemysle. Kurz obsahuje 54 lekcií a preto robíte rýchle pokroky v tejto špecializácii anglického jazyka. K učebnici dostávate MultiROM, pomocou ktorého môžete napredovať aj v domácom prostredí a tak si maximalizujete svoj čas strávený s angličtinou.

Angličtina pre právnikov

Tento jazykový kurz je ideálny, ak potrebujete hovoriť o práve v obchodnom prostredí s klientmi, obchodnými partnermi a kolegami. Získate jazykové znalosti pomocou ktorých budete sebavedome komunikovať o právnych záležitostiach. V každej lekcii sa stretnete s novým scenárom a naučíte sa poradiť klientom podniknúť potrebné právne kroky. Autentické materiály Vám poskytnú profesionálnu slovnú zásobu. „Asistent slovíčok“ poskytuje definície právnych slovíčok a výrazov.

Angličtina v energetickom priemysle

Angličtina v energetickom priemysle Vám poskytne potrebné lingvistické zručnosti, aby ste pochopili bežné denné situácie v práci ako aj komplexné vývojové trendy v globálnom energetickom sektore. Články, diagramy a autentické dokumenty Vám pomôžu naučiť sa v kontexte kľúčové slovíčka a výrazy V situačných hrách si precvičíte jazyk a novozískané zručnosti v realistických situáciách. Tento jazykový kurz je ideálny, ak sa potrebujete naučiť hovoriť po anglicky o sektore energetického priemyslu s klientmi, obchodnými partnermi a kolegami.

Angličtina v účtovníctve

Tento kurz je pre Vás ideálny, ak sa potrebujete naučiť hovoriť po anglicky o účtovníctve a finančných záležitostiach s klientmi, obchodnými partnermi a kolegami. Naučíte sa jazyk a zručnosti spojené s účtovníctvom, ako aj techniky a stratégie, aby ste dosiahli svoje ciele na obchodných stretnutiach a prezentáciách. Každá lekcia v kurze Angličtina v účtovníctve sa zaoberá s inou oblasťou účtovníctva. Dialógy, cvičenia a autentické texty predstavujú slovnú zásobu a dávajú Vám možnosť precvičiť si jazyk v kontexte.

Angličtina pre lekárov a opatrovateľky

Tento jazykový kurz sa zameriava na potreby študentov, lekárov a pokročilých sestričiek, ktorí by chceli pracovať v anglicky hovoriacej krajine. Kurz Angličtina pre lekárov a opatrovateľky Vás pripraví na začatie svojej kariéry v lekárskej praxi alebo ošetrovateľstve a poskytne Vám potrebné znalosti v základných odvetviach tejto krásnej kariéry.

Angličtina v letectve

Jazykový kurz Angličtina v letectve je ideálny pre pilotov, letecký personál, milovníkov lietadiel a pre každého, kto by chcel v letectve pracovať. Budete vedieť opísať celý proces letu a budete poznať rádiotelefonické výrazy. Získate obrovskú slovnú zásobu z oblasti letectva, ktoré budete používať v motivujúcich situačných hrách. V učebnici nájdete len autentické materiály vypracované v spolupráci s pilotmi, letovými kontrolórmi a učiteľmi leteckej angličtiny z Francúzska, Španielska, Talianska, Brazílie a Blízkeho východu.

Angličtina v medicíne

Tento jazykový kurz sa zameriava na potreby študentov, lekárov a pokročilých sestričiek, ktorí by chceli pracovať v anglicky hovoriacej krajine. Na jazykovom kurze Angličtina v medicíne sa naučíte správne komunikovať s pacientmi i kolegami. Budete plynulí v porozumení a vyjadrovaní – dve kľúčové schopnosti v lekárskej praxi. Budete vedieť efektívne komunikovať s Vašimi kolegami vďaka špecializovanej lekárskej terminológii. Jedinečné, lebo: „It´s my job“ – ľudia s autentickými znalosťami hovoria o svojej medicínskej praxi; „Patient care“ – sekcie rozvíjajú Vaše zručnosti v styku s pacientom; obsahuje špeciálne lekárske články; pomocou interaktívnych cvičení si môžete aj doma precvičiť prebratý materiál.

Angličtina v informačných technológiách

Tento kurz je šitý na Vašu mieru, ak sa detailne zaujímate o IT, programovanie, počítače, študujete IT na strednej alebo vysokej škole, či pracujete v tejto oblasti. Kurz Angličtina v informačných technológiách Vás pripraví na začatie svojej kariére v oblasti IT a na dosiahnutie lepších výsledkov, ak už v tejto sfére dlhšie pracujete. Všetky materiály obsiahnuté v učebnici boli dôkladne vyberané, aby sa zakomponovali aktuálne trendy v tejto rýchlo napredujúcej sfére. Počas kurzu získate praktické vedomosti, ktoré potrebujete v reálnom živote. Kurz na mierne pokročilej úrovni obsahuje krátke lekcie s rozličnými praktickými cvičeniami. Kurz na pokročilej úrovni a vyššie zahŕňa oblasti ako technické špecifikácie a nové technológie a obsahuje dlhšie špecializované články.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.