Scroll to top

Certifikačné skúšky CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

CILS využijú ľudia ktorí študujú taliančinu, ktorí pracujú a študujú talianské texty a pre tých ktorí si chcú zmerať znalosti v talianskom jazyku. Každý CILS definuje schopnosť komunikovať v rôznych situáciách. Schopnosť  ertifikácie  pre cudzincov ktorí chcu byť aktívny s talianskými inštitúciami či už v profesionálnom alebo učiteľskom dôvodov je definovaná v dokumente Ministerstva zahraničných veci pomenovaným „Coordinated system of Certificates of Italian for Foreigners“, Rome 1998.

Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka. Certifikát C.I.L.S. je medzinárodne uznávaný a udeľuje ho Universita per Stranieri di Siena na základe dohody s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky.
Na Slovensku tieto testy možno vykonať v Talianskom kultúrnom inštitúte. Skúšky zodpovedajú medzinárodným smerniciam Rady Európy.
LIVELLO A1 – skúška je dokladom o znalostiach základov talianskeho jazyka
LIVELLO A2 – skúška je dokladom o znalostiach základov talianskeho jazyka
LIVELLO UNO – B1 – skúška je dokladom o schopnostiach používať taliansky jazyk v každodennej komunikácií
LIVELLO DUE – B2 – skúška umožňuje zápis na talianske univerzity
LIVELLO TRE – C1 – skúška sa vyžaduje pre zápis do kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti talianskeho jazyka na Universitá per Stranieri di Siena
LIVELLO QUATTRO – C2 – skúška sa vyžaduje pre zápis do kurzov špecializovaných na didaktiku talianskeho jazyka na Universitá per Stranieri di Siena

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.