Scroll to top

DELF / DALF

DELF a DALF sú oficiálne diplomy vydávané francúzskym Ministerstvom školstva potvrdzujúce dosiahnutú úroveň francúzštiny zahraničných uchádzačov a uchádzačov francúzskej národnosti pochádzajúcich z nefrankofónnej krajiny, ktorí nie sú držiteľmi diplomu alebo osvedčenia z francúzskej štátnej strednej alebo vysokej školy.

Skúšky na získanie diplomov DELF a DALF sa konajú v 900 akreditovaných skúšajúcich centrách v 154 krajinách, vrátane Francúzska. Certifikáty DELF a DALF spadajú pod CIEP (Medzinárodné pedagogické centrum).

Jednotlivé diplomy DELF a DALF sú navzájom od seba nezávislé. To znamená, že uchádzač sa môže v závislosti od svojej jazykovej úrovne prihlásiť na ktorýkoľvek diplom. Pri všetkých úrovniach sa preverujú 4 jazykové kompetencie uchádzača: porozumenie písaného a hovoreného textu, ústny a písomný prejav.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.