Scroll to top

TOEFL - Test of English
as a Foreign Language

Tento certifikát je miera znalosti anglického jazyka zodpovedajúca štúdiu na úrovni vysokej školy v anglicky hovoriacej krajine. Skúška TOEFL je široko rešpektovaný anglický test na svete. Uznalo ho viac ako 7500 vysokých škôl vo viac ako 130 krajinách. TOEFL Vám pomôže sa dostať na zahraničnú univerzitu hlavne v USA, Kanade a Ázijských krajinách.

TOEFL iBT (Internet–based test)

Test pozostáva:
• Čítanie (60-100 minút): Uchádzač dostane 5 úryvkov, ku ktorým dostane 14 otázok na vyplnenie.
• Počúvanie (60-90 minút): Úchádzač bude musieť porozumieť slovám z konverzácii a dostane 9 otázok na vyplnenie.
• Konverzácia (20 minút): Schopnosť uchádzača komunikovať v angličtine, dostane 6 cvičení.
• Písanie (50 minút): Uchádzač bude musieť dokázať napísať úvahu na určenú tému.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.