Scroll to top

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH

Je ideálnou voľbou, ak by ste chceli:

– zložiť nemeckú skúšku pre deti a mládež vo veku 10 – 16 rokov
– ukázať, že máte veľmi základné znalosti nemčiny
– dokázať , že ste úspešne dosiahli úroveň A1
– získať oficiálny, medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe – Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je nemecká jazyková skúška pre deti a mládež vo veku 10 až 16 rokov. Potvrdzuje , že kandidát získal veľmi základné jazykové zručnosti a zodpovedá prvej úrovni ( A1 ) na škále šiestich úrovní odbornej spôsobilosti stanoveného v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR).

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH

Je ideálnou voľbou, ak by ste chceli:

– zložiť nemeckú skúšku pre deti a mládež vo veku 12 – 16 rokov
– ukazať , že máte základné znalosti nemčiny
– dokázať , že ste úspešne dosiahli úroveň A2
– získať oficiálny, medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe – Zertifikat A2: Fit in Deutsch je nemecká jazyková skúška pre mladých ľudí vo veku medzi 12 a 16. Potvrdzuje, že kandidát získal základné jazykové zručnosti a zodpovedá druhej úrovni (A2) na škále od šiestich úrovní odbornej spôsobilosti stanoveného v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR).

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

Je ideálnou voľbou, ak by ste chceli:

– navštevovať prípravný kurz (Studienkolleg) na prijatie na univerzitu v Nemecku
– žiť alebo pracovať v Nemecku alebo Rakúsku
– dokázať , že ste úspešne dosiahli úroveň B1
– získať oficiálny, medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat B1 je nemecká jazyková skúška pre mladých ľudí a dospelých, ktorí sú nezávisí užívatelia nemeckého jazyka a zodpovedá tretej úrovni (B1) na škále od šiestich úrovní odbornej spôsobilosti stanoveného v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR).

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]