Scroll to top

KTO SME

Po narodení môjho syna som mala víziu pod názvom Jazyková škola ÚSPECH. Chytila som sa jej a za par mesiacov sa zrodila jazyková škola, začala sa marketingová kampaň, prenajala som prvé priestory a začala, spolu s dvoma ďalšími skvelými učiteľkami, vyučovať angličtinu, nemčinu a francúzštinu. Za 2 mesiace sme tak rozrástli, že sme sa museli presťahovať do väčších priestorov, rozšírili sme ponuku jazykových kurzov o maďarčinu, slovenčinu a španielčinu a zamestnala som svoju prvú asistentku, ktorej čínska ruža dodnes zdobí našu učebňu Londýn.

ČO PONÚKAME

Po 12 rokoch našej existencie sme hrdí, že stále môžeme poskytovať jazykové vzdelávanie pre deti od 3 rokov, základoškolákov, deti s poruchami učenia, nadané deti, stredoškolákov, vysokoškolákov, dospelých a dôchodcov. Vyučovanie prebieha v Nových Zámkoch, Hurbanove, Dvoroch nad Žitavou a Kolárove ako aj v online priestore pre študentov na Slovensku ako aj v zahraničí (vyučovali sme už nemčinu do Rakúska a Švajčiarska, ako angličtinu do Maďarska alebo španielčinu do Dánska). Vyučujeme individuálnym spôsobom ako aj v malých skupinách (2-4 študenti). Dúfam, že moja viera zmeniť svet k lepšiemu skrz kvalitné vyučovanie cudzích jazykov sa odzrkadľuje na hodinách absolvovaných v Jazykovej škole ÚSPECH. Príďte sa o tom presvedčiť!

PREČO MY

Vždy som vedela, čo trh potrebuje. Nadovšetko som milovala vyučovanie angličtiny, sama ju učím už vyše 24 rokov. Osobne som odučila tisíce hodín ako aj študentov v štátnej a súkromnej sfére a vedela som, že študenti potrebujú individuálny prístup: jazykové kurzy, ktoré odzrkadľujú ich potreby a nie možnosti jazykovej školy alebo schopnosti učiteľa. Preto som sa rozhodla spolupracovať s lektormi a učiteľmi na baze ich úrovne ovládania cudzieho jazyka, kreativity, schopnosti prispôsobiť hodinu potrebám študentov a lásky k vyučovaniu samotnému. Jedným slovom, my tu všetci sme rodení učitelia, vyučovanie berieme ako poslanie, robíme to pre študentov a robíme z lásky.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]