Scroll to top

Cambridge English skúšky -
Skúšky zo všeobecnej angličtiny

Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny patria v celosvetovom meradle k najznámejším. Medzinárodné certifikáty sa dajú získať v piatich úrovniach a môžu zlepšiť šance študenta na prácu a štúdium v zahraničí.

Tieto vysoko kvalitné medzinárodné skúšky sú:
• Určené k rozvoju praktického anglického jazyka, komunikačných zručností pre kariéru a úspech v štúdiu,
• Schválené viac ako 15.000 organizáciami po celom svete – univerzitami, vysokými školami, zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami.
• Podporené širokou škálou zdrojov, vrátane úradných Cambridge English prípravných materiálov.

Cambridge English: Key (KET) – úroveň A2

Prvý krok pre tých, ktorí sa začínajú učiť anglicky a chcú si overiť svoju znalosť jazyka. Predpokladá sa, že záujemcovia o túto skúšku už absolvovali cca 180 až 200 hodín štúdia angličtiny.

Cambridge English: Preliminary (PET) – úroveň B1

Uchádzač na tejto úrovni by mal byť schopný komunikovať s anglicky hovoriacimi ľuďmi v každodenných situáciách. Predpokladá sa, že kandidát absolvoval približne 380 hodín štúdia.

Cambridge English: First (FCE) – úroveň B2

Najpopulárnejšia skúška u nás i vo svete, ktorá má široké uplatnenie v školskej praxi a je určená stredne pokročilým študentom angličtiny. Záujemca o túto skúšku by mal absolvovať asi 500 hodín štúdia angličtiny.

Cambridge English: Advanced (CAE) – úroveň C1

Úspešné zloženie tejto skúšky svedčí o veľmi dobrej znalosti angličtiny. Je určená pre tých, ktorí chcú pracovať alebo študovať v zahraničí a pre tých, ktorí svoju kariéru smerujú do oblastí, kde je znalosť angličtiny potrebná.

Cambridge English: Proficiency (CPE) – úroveň C2
Najnáročnejšia jazyková skúška v tejto skupine. Na zloženie tejto skúšky je potrebná vysoká znalosť jazyka. Skúšku uznávajú inštitúcie pre vyššie vzdelávanie v mnohých krajinách, vrátane takmer všetkých univerzít v Spojenom kráľovstve. CPE je tiež akceptované mnohými zamestnávateľmi na celom svete.

IELTS - International English Language Testing System

IELTS je medzinárodný testovací systém, ktorý je vytvorený na hodnotenie jazykových znalostí tých, ktorí uvažujú o práci alebo štúdiu v zahraničí. IELTS je akceptovaný väčšinou zahraničných univerzít. Skúška sa koná každý mesiac.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.