Scroll to top

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Jazykové skúšky pre deti

Deti, ktoré vlastnia medzinárodný jazykový certifikát, majú obrovskú motiváciu učiť sa daný jazyk naďalej ešte intenzívnejšie. Milujú totiž ciele a výzvy a i preto majú tieto skúšky motivačný charakter. Veľkou výhodou Cambridge YLE skúšok je to, že každé dieťa dostáva diplom so svojim osobným hodnotením. Certifikáty na úrovniach B2, C1 a C2 umožňujú študentom po strednej škole pokračovať vo svojich štúdiách v zahraničí, bezplatne v nejednom štáte EU. Výmenné pobyty zo slovenských do zahraničných univerzít sú podmienené certifikátom na úrovni B2.

Jazykové skúšky pre dospelých

Jazykové certifikáty sú často požiadavkou zamestnávateľov k prijatiu do práce na domácom, ale aj zahraničnom trhu práce. Ak vlastníte medzinárodne uznávanú jazykovú skúšku, viete sa objektívne preukázať, že máte také rečové schopnosti, ktoré obstoja v rôznych životných a pracovných situáciách. Ba čo viac, príprava na takéto certifikáty Vám zvýši nielen jazykové zdatnosti, ale aj sebadôveru v správnom a plynulom vyjadrovaní v ústnej ako aj písomnej podobe.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]