Scroll to top

Jazykové skúšky pre deti od 7 do 12 rokov

Cambridge English: Young Learners

Dajte deťom náskok v angličtine
Testy Cambridge English: Young Learners, označované aj ako testy Young Learners English (YLE), sú sériou zábavných testov z anglického jazyka, ktoré sú založené na rôznych aktivitách a určené špeciálne pre deti vo veku 7 – 12 rokov. Motivujte svoje deti pomocou týchto testov k daľšiemu štúdiu angličtiny.

Čo deti dostanú po podstúpení testu?
Každé dieťa, ktoré podstúpi test Cambridge English: Young Learners, získa ocenenie Cambridge. To je obrovský úspech a oslava ich vlastnej individuálnej schopnosti.

Prečo Cambridge English: Young Learners?
– Tri zábavné testy založené na aktivitách (Starters, Movers a Flyers), takže deti majú danú jasnú cestu k pokroku.
– Dobrý základ na výučbu reálnej každodennej angličtiny pre deti.
– Výborná príprava na skúšky Cambridge English na vyššej úrovni.
– Dobré začlenenie do školských osnov.

Čo vie študent na týchto úrovniach?
Starters – úroveň – pod A1
Test je stanovený pre úroveň CEFR pod A1. Vytvára základy na jazykovú výučbu, učí praktické jazykové znalosti a poskytuje spoľahlivé a jednotné meradlo toho, ako dobre deti zvládajú počúvanie, hovorený prejav a čítanie a písanie.

Movers – úroveň – A1
Tento test je stanovený pre úroveň CEFR A1. Na tejto úrovni môžete očakávať, že dieťa:

  • rozumie základným pokynom alebo sa dokáže zúčastniť základnej faktickej konverzácie na predvídateľnú tému
  • rozumie základným oznámeniam, pokynom alebo informáciám
  • vie vyplniť základné formuláre a napíše poznámky, vrátane údajov o čase, dátume a mieste

Flyers – úroveň – A2
Tento test je stanovený pre úroveň CEFR A2. Na tejto úrovni môžete očakávať, že dieťa:

  • rozumie základným frázam a výrazom a používa ich
  • vie sa predstaviť a zodpovedať základné otázky týkajúce sa jeho osobných údajov
  • dokáže komunikovať s anglicky hovoriacimi osobami, ktoré hovoria pomaly a zreteľne
  • vie napísať krátke, jednoduché poznámky

Jazykové skúšky pre deti od 13 do 18

Cambridge English: Key for Schools - úroveň A2

Veľký prvý krok v štúdiu angličtiny

Test Cambridge English:

Key for Schools, známy aj pod názvom Key English Test (KET) for Schools je špeciálne prispôsobená pre študentov v školskom veku.

Prečo Cambridge English: Key for Schools?

– Je ideálny pre študentov v školskom veku, pretože používa obsah a činnosti, ktoré odrážajú ich záujmy a skúsenosti
– Pri príprave na tento test získavajú študenti jazykové znalosti a sebavedomie potrebné na zvládanie každodennej písanej a hovorovej angličtiny na úrovni mierne pokročilých

Cambridge English: Preliminary for Schools úroveň - B1

Praktická angličtina na každodenné použitie

Test Cambridge English Preliminary for Schools, známy aj pod názvom Preliminary English Test (PET) for Schools, je verziou testu Cambridge English: Preliminary, ktorá je špeciálne prispôsobená pre študentov v školskom veku.

Prečo Cambridge English Preliminary for Schools?

Preliminary for Schools je ideálny pre študentov v školskom veku, pretože je používa obsah a činnosti, ktoré odrážajú ich záujmy a skúsenosti. Pri príprave na tento test získavajú študenti jazykové znalosti a sebavedomie potrebné na zvládanie každodennej písanej a hovorenej angličtiny na úrovni stredne pokročilý.

Cambridge English: First for Schools - úroveň B2

Pripravení na úspech v reálnom svete

First for Schools, známy aj pod názvom First Certificate in English (FCE) for Schools, je verziou testu Cambridge English: First, ktorý je špeciálne prispôsobený pre študentov v školskom veku.
Ide o presne rovnaký formát a úroveň a vedie k získaniu rovnakého medzinárodne uznávaného certifikátu Cambridge English ako v prípade testu Cambridge English: First.

Prečo Cambridge English: First for Schools?

First for Schools je ideálny pre študentov v školskom veku, pretože používa obsah a činnosti, ktoré odrážajú ich záujmy a skúsenosti. Ukazuje, že študent začína mať solídne znalosti angličtiny a je schopný začať pracovať v anglicky hovoriacom prostredí alebo študovať v anglickom jazyku na stredoškolskej úrovni.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.