Scroll to top

VÝHODY

V Jazykovej škole ÚSPECH pomáhame študentom dosiahnuť svoje vlastné jazykové ciele v čo najkratšej dobe, či je to zlepšenie konverzačných schopností, pomoc s učivom do školy, čí príprava na medzinárodný jazykový certifikát. Dospelí, ktorý sa mohli učiť len po rusky, sa u nás rýchlo dostanú na konverzačnú úroveň v im vybranom cudzom jazyku. Novonadobudnuté vedomosti si tak efektívne vedia aplikovať v práci na Slovensku ako aj na zahraničných cestách.

Sme experti

12 rokov existencie a tisíce spokojných študentov

Kvalifikovaní učitelia na vyučovanie všetkých cudzích jazykov pre deti a dospelých

Bezplatná konzultácia za účelom nastavenia jazykového kurzu na mieru

Sme odlišní

Sme jazyková škola, ktorá vyučuje nad rámec Vašich očakávaní

Sme jazyková škola, ktorá zostavuje jazykové kurzy podľa potrieb študentov

Na individuálnych ako aj na skupinových hodinách prispôsobí obsah výučby Vašim prioritám a cieľom

Prečo budete s nami spokojní?

Naši študenti si dosiahnu svoje stanovené ciele v jazyku

Každého podporíme na jeho ceste vzdelávania s ohľadom na jeho aktuálne potreby a možnosti

... a je toho ešte viac

Máte záujem
naše jazykové kurzy?