Scroll to top

Jazykový kurz pre deti a mládež
v školskom veku - 2. stupeň

Študenti vo veku 11-15 rokov na našich jazykových kurzoch sa učia francúzsky ako sa tento jazyka používa v reálnom živote v bežných životných situáciach. Na hodinách používame kvalitné učebné materiály, ktoré obsahujú bohaté možnosti na rozvinutie všetkých zručností, ako komunikačné aktivity nad rámec učiva, čítanie pre zábavu, základy matematiky, geografie, hudby a informačných technológií. Stredobodom pozornosti je rozvoj komunikačných schopností našich študentov so zreteľom na používanie širokej slovnej zásoby v správnom gramatickom kontexte. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Deti v 8.-9.ročníku vieme pripraviť na prijímacie skúšky na stredné školy rôzneho typu vrátane bilingválnych stredných škôl.

Na našich jazykových kurzoch sa deti učia konverzačnou formou a preto dosahujú lepšie výsledky v škole alebo môžu predbehnúť svojich spolužiakov vďaka tomu, že francúzštinu používajú v zmysluplných kontextoch.

   Pre koho:   pre deti vo veku od 11 do 15 rokov
   Počet hodín:   2×45 min./týždeň
   Trvanie:   september – jún
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame  nové,  kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]