Scroll to top

Jazykový kurz pre vysoko pokročilých – úroveň C1

Na tejto úrovni rozumiete dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované. Dokážete bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom. Rozumiete dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Rozumiete odborným článkom a dlhším návodom, dokonca aj keď sa nevzťahujú na moju oblasť.

Dokážete sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Využívate jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Ste schopný/á presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážete vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich. Dokážete jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.

   Pre koho:   pre mládež a dospelých
   Počet hodín:   1-2 x 60-80 min./týždeň, prípadne podľa individuálnej dohody
   Trvanie:   september – jún
   Dosiahnutie úrovne:   160 až 260 hodín
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   V prípade záujmu vytvárame nové, kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]