Scroll to top

Jazykový kurz pre deti a mládež
v školskom veku - 2. stupeň

Študenti vo veku 11-15 rokov na našich jazykových kurzoch sa učia nemecky ako sa tento jazyka používa v reálnom živote v bežných životných situáciach. Na hodinách používame kvalitné učebné materiály, ktoré obsahujú bohaté možnosti na rozvinutie všetkých zručností, ako komunikačné aktivity nad rámec učiva alebo čítanie pre zábavu. Stredobodom pozornosti je rozvoj komunikačných schopností našich študentov so zreteľom na používanie širokej slovnej zásoby v správnom gramatickom kontexte. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Deti v 8.-9.ročníku vieme pripraviť na prijímacie skúšky na stredné školy rôzneho typu vrátane bilingválnych stredných škôl.
Na našich jazykových kurzoch sa deti učia konverzačnou formou a preto dosahujú lepšie výsledky v škole alebo môžu predbehnúť svojich spolužiakov vďaka tomu, že nemčinu používajú v zmysluplných kontextoch. Študenti v tomto veku majú možnosť úspešne zložiť medzinárodné Goethe jazykové certifikáty na troch vedomostných úrovniach (A1, A2, B1) a tak posilniť svoje sebavedomie v jazyku a získať ďalšiu motiváciu na štúdium nemčiny do budúcna.

   Pre koho:   pre deti vo veku od 11 do 15 rokov
   Počet hodín:   2×45 min./týždeň
   Trvanie:   september – jún
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame  nové,  kratšie kurzy aj počas roka.

Máte záujem o naše kurzy?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.