Scroll to top

Jazykový kurz pre deti a mládež
v stredoškolskom veku

Na jazykových kurzoch pre mládež vo veku 15-19 rokov sa zameriavame na rozvoj ich konverzačných schopností so zreteľom na postupnú prípravu na maturitné skúšky na všetkých typoch stredných a nadstavbových škôl. Učebné osnovy prispôsobujeme potrebám a schopnostiam študentov. Na hodinách si študenti kreatívne rozvíjajú všetky kľúčové jazykové zručnosti, ako čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Aktívne ovládanie všetkých aspektov jazyka napomôže študentom osvojiť si nemčinu bez zbytočného bifľovania a neskôr nájsť vhodné pracovné miesto na Slovensku alebo aj v zahraničí adekvátne svojim vedomostiam a schopnostiam.
Samozrejme do hodín pravidelne zakomponujeme zábavné komunikačné aktivity na rozšírenie slovnej zásoby a upevnenie gramatiky, aby sme poskytli všetkým študentom dostatok priestoru na rozvinutie sebavedomého ústneho prejavu. Na hodinách využívame najnovšie svetové poznatky z výuky nemčiny ako svetového jazyka.
Študentov v posledných ročníkoch stredných škôl vieme pripraviť na prijímacie skúšky na vysoké školy na Slovensku alebo na medzinárodné jazykové certifikáty Goethe (GZB2, GZC1), ktoré sú podmienkou na prijatie na univerzity v zahraničí.

   Pre koho:   pre deti vo veku od 15 do 19 rokov
   Počet hodín:   2×45 min./týždeň
   Trvanie:   september – jún
   Forma výuky:   individuálne alebo skupinovo
   Poznámka:   Dieťa môže nastúpiť na kurz aj počas jeho trvania. V prípade záujmu vytvárame  nové,  kratšie kurzy aj počas roka.

[caldera_form id=“CF5ea816fbbc64d“]